Försäkra din hund

 

 

När du skaffar valp kan det vara svårt att föreställa sig att den någon gång kommer att skadas eller att den en gång kommer bli gammal och drabbas av ålderskrämpor. Tyvärr händer det att olyckan är framme och då är valet av försäkring många gånger livsavgörande. Det kan verka krångligt att välja rätt i Male and female vet doctors giving a shot to a golden retriever's puppy front leg. The dog is sitting on examination table. Female doctor is cuddling her while the dog is looking towards the camera.försäkringsdjungeln, men det finns en del tips att tänka på.

Hitta rätt försäkring

Om hund blir sjuk eller skada blir det väldigt dyrt om du inte har en försäkring. Skulle hunden bli sjuk är det inte längre möjligt att teckna en försäkring och gör därför det direkt när du har köpt en valp för att undvika eventuella framtida kostnader som kan vara större än du klarar av. Fråga uppfödaren om din valp har en så kallad dolda-fel-försäkring. Ett dolt fel är något som du inte kan se, men som ändå finns där när du köper hunden. Jämför olika försäkringar för att få veta priser, självrisk, tillägg och eventuella rabatter. Var noggrann för att hitta den försäkring som täcker mest. Valet av ras påverkar även valet av försäkring och du bör därför kolla upp rasens sjukdomsbild för att få veta till vilken utsträckning din försäkring täcker kostnader vid problem som är vanliga för rasen. Alla försäkringsbolag har en grundläggande veterinärvårdsförsäkring, men den täcker inte kostnader Two happy mid adult veterinarians performing a medical exam on black Doberman in the animal hospital.för medicin och rehabilitering. Det är även bra om du tecknar en livförsäkring på din hund eftersom den ersätter dig om hunden skulle bli stulen eller springa bort.

 

Vad kostar en försäkring?

Att försäkra sin kostar mellan 1 500-5 000 kronor per år och priset beror bland annat på vad försäkringen täcker, hur hög självrisken är samt hur högt försäkringsbelopp du har valt. Valet av hundras påverkar också priset på försäkringen då vissa hundraser har en sämre sjukdomsbild än andra. Andra faktorer som påverkar kostnaden är hundens ålder och hur du bor. Ytterligare en sak som är bra att du tar reda på är om försäkringsbolaget har en så kallad direktreglering, vilken gör att du inte behöver lägga ut pengarna för vårdkostnaderna och få tillbaka dem i efterskott.

Add Comment

mts_sociallyviral